0700 10566

Други кредити за физически лица - Рефинансиране

Кредит Комерс АД предоставя кредити с цел рефинансиране на кредити (обединяване на задължения) към банкови и небанкови финансови институции. Целта е да се избегне свръхзадлъжнялост на кредитополучателите и тяхната неплатежоспособност.

Изготвя се погасителен план, който е съобразен с доходите на кредитополучателя и позволява разумно управление на неговите средства.

Условията по кредити с цел рефинансиране са същите както при потребителските и ипотечните кредити за Физически Лица.


Формуляр за отпускане на потребителски кредит
Свали като .pdf