0700 10566

Потребителски кредити - Краткосрочни

Кредит Комерс АД предоставя кредити на Физически Лица в размер до 2 000 лв. със срок на кредита до 12 месеца.

Дружеството не предлага сключване на договори за кредит от разстояние (по електронен път или по телефон).

Лихвен процент:

  • Лихвеният процент е на годишна база по договаряне.

Обезпечение:

  • Запис на заповед и поръчителство
  • Застраховка живот на кредитополучател в полза на Кредит Комерс АД.

Погасяване:

  • Месечни анюитетни вноски или
  • Намаляващи месечни вноски.

Формуляр за отпускане на потребителски кредит

Свали като .pdf