0700 10566

Потребителски кредити - Дългосрочни

Кредити с максимален размер до 15,000 лв.

Кредит Комерс АД не предлага сключване на договори за кредит от разстояние (по електронен път или по телефон).

Обезпечение:

  • Запис на заповед и един поръчител за кредити до 10,000 лв.
  • За кредити от 10,001 лв. до 15,000 лв. – запис на заповед и двама поръчители.
  • Застраховка живот на кредитополучател в полза на Кредит Комерс АД.

Погасяване:

  • Месечни анюитетни вноски или
  • Намаляващи месечни вноски.

Формуляр за отпускане на потребителски кредит

Свали като .pdf