0700 10566

Защита на лични данни

Кредит Комерс АД е Администратор на лични данни с издадено удостоверение № 418639/02.12.2015 г. за такъв от Комисията за защита на личните данни и вписано в “Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” съгласно Закона за защита на личните данни.

Личните данни на Нашите клиенти са защитени и Кредит Комерс АД ги използва при стриктно спазване на разпоредбите на закона.

Удостоверение за администриране на лични данни

Декларация за лични данни

Уведомление за поверителност

Свали като .pdf